Disclaimer

Deze website www.dsbusinessimprovers.nl (de “Website”) is eigendom van DS Business Improvers (hierna te noemen “DSBI”), een onderneming met adres Sir Winston Churchilllaan 370 F215, Rijswijk. DSBI is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27279984.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website

DSBI behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

DSBI besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van fouten veroorzaakt door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Informatie, dus ook aanbod van producten en diensten kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is DSBI niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en DSBI.

Aansprakelijkheid

DSBI is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en DSBI tot stand op grond van fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

DSBI is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en DSBI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is DSBI niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij DSBI voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DSBI is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met DSBI via info@dsbusinessimprovers.nl.

top

We zijn momenteel bezig met het plaatsen van software producten in onze shop. Houd de shop in de gaten. Sluiten